SEVITECH a.s.

Mlynské nivy 71,
Bratislava,   821 05 Slovakia (Slovak Republic)
sevitech.sk

Cloud Platform Ready

An application that supports one or more Oracle Cloud-compatible technology products or operating systems.

 • Informačný Systém Register Adries (IS RA) Feed System register adries (Ra) je je komplexný a raní databáza k ochrane adries, ako aj lokalizovať existujúce adresy. Evidencia voľných pracovných miest a zvyšuje budov. Údaje z tohto systému a jeho majiteľovi živých ústredných a miestnych samospráv a regiónov. Je však tiež potrebuje podnikanie a obyvateľov.

Oracle Exastack Ready

Oracle Exastack Ready applications are supported by ISVs to run with Oracle Technology component products.

 • Informačný Systém Register Adries (IS RA)

  Informačný Systém Register Adries (IS RA) predstavuje národný referenčný register adries Slovenskej Republiky.
  IS RA je komplexná aplikácia umožňujúca vytváranie databázy nových adries, aktualizáciu, prehľadávanie ako i lokalizáciu všetkých existujúcich adries. V registri sú dostupné názvy miest a obcí, jednotlivých častí obcí, názvy ulíc vrátane popisných čísel budov. Údaje z toho systému majú slúžiť potrebám orgánov ústrednej i miestnej štátnej správy, orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, záchranárov a pôšt; rovnako však potrebám podnikateľskej sféry a obyvateľov.

  This application has achieved: Oracle Exadata Ready, Oracle Exalogic Ready, Oracle Database Ready, Oracle WebLogic Ready, Oracle Linux Ready, Oracle VM Ready

In order to distribute Oracle products and Oracle Premier Support, Oracle PartnerNetwork members must execute the necessary distribution agreements and meet applicable competency requirements.

Cloud Services

 • Oracle Cloud: PaaS and IaaS

Database

 • Data Warehousing
 • Enterprise Manager
 • MySQL
 • Oracle 1-Click Technology for Midsize Companies
 • Oracle Database
 • Oracle Database Appliance

Engineered Systems

 • Oracle Database Appliance

Hardware

 • Oracle Desktop Virtualization
 • SPARC SuperCluster

It_Infrastructure

 • Exadata Database Machine
 • Exalogic Elastic Cloud
 • Exalytics In-Memory Machine Resell
 • Oracle Big Data Appliance

Middleware

 • Application Grid
 • Data Integration
 • Developer Tools
 • IT Architecture
 • Identity Management
 • Oracle Application Integration Architecture
 • Oracle Business Intelligence Foundation
 • Oracle Endeca Information Discovery
 • Oracle Service-Oriented Architecture (SOA)
 • Oracle Unified Business Process Management
 • Oracle WebCenter Content
 • Oracle WebCenter Portal
 • Oracle WebCenter Sites
 • WebLogic Server

Server And Storage Systems

 • Oracle Database Appliance
 • Oracle Linux
Customers Value Specialized Partners - Find Out Why
close

The partners listed in the Oracle PartnerNetwork (OPN) Solutions Catalog are part of the Oracle PartnerNetwork Program, however Oracle does not endorse any of the partners or their software, solutions, services or training listed on this site. Oracle disclaims any and all liability arising out of your use of the Oracle PartnerNetwork Solutions Catalog, including use of partners, software, solutions, services and training listed on the site.